گویی ولی شناسان

 رفتند از این ولایت ...

/ 3 نظر / 21 بازدید
ا.امانا

قدیما یادش بخیر ... بیشتر وقت داشتیم و کمتر دیر می شد!!