جـنـگ هنوز دنيا زاده نشده بود كه ما بدنيا آمديم : دستانمان پر بود                        از حس باهم بودن و در دلهامان ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 15 بازدید
  هيچ اگر سايه پذيرد                    ما همان سايه ی هيچيم                                                        سيد خليل عالی نژاد
/ 18 نظر / 12 بازدید
بهمن 87
1 پست
آبان 86
1 پست
آبان 85
1 پست
مرداد 85
2 پست
خرداد 85
1 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
2 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
3 پست
مرداد 84
2 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
2 پست
آبان 83
1 پست
شهریور 83
1 پست
مرداد 83
5 پست